Felhasználói panel

Általános szerződési feltételek (ÁSZF)

ÁSZF

I. Általános rendelkezések

Az alábbi általános szerződési feltételek (a továbbiakban „ÁSZF") a profishpeca.hu webáruházban való vásárlásra vonatkozó szabályokat rögzítik. A webáruház üzemeltetője a Ing. Ivan Kačinec e.v., melynek székhelye: Madáchova 175, 943 60 Nána, Szlovák Köztársaság, Cégjegyzékszám (IČO): 48108031, Kerületi hivatali bejegyzés: az Érsekújvári Kerületi hivatal Kereskedelmi nyilvántartási száma: 440-33848, e-mail címe: info@profishpeca.hu, kapcsolattartó személy: Ivan Kačinec, tel.: +421948247100
Az ÁSZF az eladó és a vevő közötti adásvételi szerződés szerves részét képzik.
A felek közötti összes szerződéses jogviszony tekintetében a Szlovák Köztársaság hatályos jogszabályai az irányadók.
Amennyiben a szerződő fél fogyasztó, a jelen ÁSZF által nem szabályozott kérdésekben az alábbi jogszabályok az irányadók:
a Szlovák Törvénytár (Tt.) 40/1964 sz. módosított törvénye – Polgári Törvénykönyv;
a Tt. fogyasztók védelméről szóló 250/2007 sz. módosított törvénye;
a Tt. távkapcsolattal megkötött fogyasztói vagy szolgáltatási szerződések vagy az eladó üzemegységein kívül megkötött szerződések terén érvényes fogyasztóvédelemről, valamint más törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló 102/2014. sz. módosított törvénye;
a Tt. elektronikus kereskedelemről és a belső piac fogyasztóvédelmi célú állami ellenőrzéséről, valamint az egyéb törvényének módosításáról és kiegészítéséről szóló 128/2002 sz., a 284/2002 sz. törvény által módosított törvény módosításáról és kiegészítéséről szóló 22/2004 sz. törvénye.
Amennyiben a szerződő fél vállalkozó, a jelen ÁSZF által nem szabályozott kérdésekben Tt. 513/1991 sz. módosított törvénye – Kereskedelmi Törvénykönyv – az irányadó.


II. Alapfogalmak meghatározása

Fogyasztói szerződés – a szállító és a fogyasztó közötti bármilyen szerződés, tekintet nélkül annak jogi formájára.
Eladó – a webáruházat üzemeltető Ing. Ivan Kačinec e.v., melynek tevékenysége a profishpeca.hu weboldalon található webáruházon keresztül történő áruértékesítés (a továbbiakban „webáruház").
Vevő – ügyfél, aki adásvételi szerződés alapján szerződéses kapcsolatba kerül az eladóval.
Webáruházunk ügyfele bármely jogképességgel rendelkező magánszemély vagy jogi személy, aki érdeklődést mutatott a webáruházban való vásárlás iránt. A jelen ÁSZF értelmezésében bizonyos feltételek mellett ügyfélnek tekintendő az a harmadik fél is, akit az ügyfél a kötelező érvényű megrendelésében a megrendelés címzettjeként jelöl meg (a továbbiakban a „megrendelés címzettje"). A kötelező érvényű megrendelésben a megrendelés címzettjének megadásával a címzett felhatalmazást nyer a megrendelt áru átvételére.


III. A megrendelés és az adásvételi szerződés megkötése

A vevő az aktuális árukínálatból kiválasztja a megvásárolni kívánt terméket, választását a „Kosárba" gombra kattintva erősíti meg, majd kitölti a megrendelőlapot (e-mail, illetve áruvásárlás esetén szállítási cím), megadja az megrendelt termék darabszámát (esetleg pontosítja a termék paramétereit) és kiválasztja a fizetés módját (utánvétes fizetés, készpénzben személyes átvételkor). A webáruházon keresztül leadott megrendelések kötelező érvényűek. A megrendelés elküldésekor a vevő aktív kattintással megerősíti, hogy megismerkedett és egyetért a jelen ÁSZF tartalmával.
A szerződéskötési javaslatnak számít az áru webáruházon keresztül történő kínálata, a szerződés a megrendelés vevő általi elküldésével és az eladó számára történt kézbesítésével jön létre. Az Ön megrendelésének feldolgozását követően haladéktalanul visszaigazolást küldünk az Ön által megadott e-mail-címre (a megrendelés elfogadása), amely tartalmazza a megrendelés számát, az áru nevét és specifikációját, az áru árával és a kézbesítés árával (szállítási díjjal) kapcsolatos adatokat, a fizetés módját, az áru várható szállítási idejét, az áru szállítási helyét, az eladóval kapcsolatos adatokat, esetleg az egyéb fontos információkat tartalmazza. A megrendelés átvételéről és visszaigazolásáról szóló e-mail kézbesítésével az adásvételi szerződés megkötöttnek tekintendő.
Amennyiben webáruházunkban regisztrációval rendelkezik, megrendelését a Rendeléseim menüpont alatt archiváljuk, ide – bejelentkezést követően – csak Önnek van belépése. A vevő e-mail-címére szükség esetén elküldhetük a vevő megrendelésével kapcsolatos összes további információt.
A szerződő felek megállapodtak, hogy felek közti kommunikációt e-mailben intézik.
A vevő köteles az eladónak megfizetni az áru megrendelés-visszaigazolásban feltüntetett árát a kézbesítési költségekkel együtt (a továbbiakban „vételár"), utánvétes fizetéssel a szállítási helyen vagy az eladó megrendelés-visszaigazolásban feltüntetett számlaszámára történő utalással.
A vevő a vételárat a visszaigazolásában feltüntetett határidőn belül, legkésőbb azonban az áru átvételekor fizeti ki.
Az adásvételi szerződés megkötéséhez vezető egyes lépésekkel kapcsolatos információk a jelen ÁSZF-en alapulnak, a vevőnek minden esetben lehetősége van a megrendelés előtt ezeket átellenőrizni, ill. a megrendelést módosítani. A szerződés szlovák nyelven köttetik. Amennyiben azt az eladó vagy a vevő részéről fennálló körülmények nem akadályozzák, a szerződést más, mindkét fél számára ismert nyelven is megköthetik.
Az üzemeltető az áruval együtt az áruhoz kapcsolódó összes szükséges dokumentumot – számla (adóokmány), esetleg garancialevél, amennyiben a gyártó azt rendelkezésre bocsátja – is leszállítja a vevőnek.
A vevő e-mailben vagy telefonon töröltetheti a megrendelést. A megrendelés legkésőbb annak visszaigazolásától számított 24 órán belül törölhető. A megrendelés az info@profishpeca.hu címre írt kérelemmel vagy a +421903436489 telefonszámon töröltethető.


IV. Ár

Minden árunál és szolgáltatásnál a teljes ár van feltüntetve. Minden akció a készlet erejéig tart, hacsak valamely konkrét terméknél nincs másként feltüntetve.
Bármilyen további árengedmények, amelyeket a weboldalunkon az egyes termékeknél feltüntetett kedvezményeken túl nyújtunk, az ügyfélnek egyénileg nyújtott árengedmények vagy a webáruházunk és harmadik felek közötti együttműködés alapján nyújtott árengedmények egymással nem kombinálhatóak.
A végleges ár közvetlenül a megrendelés elküldése előtti megrendelőlapon van feltüntetve, az tartalmazza a csomagolási és szállítási díjakat, amelyeket a fogyasztónak a termék vagy szolgáltatás megszerzéséhez ki kell fizetnie. Ezt az árat az eladó egyoldalúan nem módosíthatja.


V. Szállítási feltételek

A raktáron lévő árut a következő munkanapon kiszállítjuk. Eladóként kötelesek vagyunk az árut a megrendelés átvételétől számított 30 napon belül leszállítani. Amennyiben a megrendelt áru vagy annak egy része nem szállítható le a fenti határidőn belül, erről mielőbb tájékoztatjuk Önt, és közöljük Önnel az áru kézbesítésének várható időpontját, vagy javaslatot teszünk helyettesítő áru leszállítására. Amennyiben az adott árut a póthatáridőn belül sem sikerül beszereznünk, Önnek jogában áll elállni az adásvételi szerződéstől, és, amennyiben a vételárat vagy annak egy részét már megfizette, azt 14 napon belül visszautaljuk az Ön által megadott bankszámlára.
A megrendeléseket a munkanapokon, folyamatosan dolgozzuk fel.


VI. A szállítás helye és módja

Az áru leszállítására vonatkozó kötelezettségvállalás a megrendelt áru ügyfélnek vagy a megrendelésben feltüntetett címzettek történő átadásával tekinthető teljesítettnek. A szállítást futárszolgálat végzi levél/csomag vagy utánvétes levél/csomag formájában. A futárszolgálat által szállított küldeményeknél a kézbesítés általában 1-3 munkanapot vesz igénybe.
Amint megrendelését átadtuk kiszállításra, e-mailben tájékoztatjuk Önt. Amennyiben az árut az e-mailünktől számított 7 napon belül sem kézbesítették, kérjük, lépjen kapcsolatba a kézbesítést végző hivatallal és cégünkkel is. Az Ön csomagjával és a kézbesítés elmaradásának lehetséges okaival kapcsolatos információkat e-mailben küldjük el az Ön számára. Az ügyfél köteleses az árut a meghatározott helyen és időben személyesen átvenni vagy gondoskodni annak átvételéről. Az áru átvételét az ügyfél aláírásával igazolja a szállítólevélen, amely utánvétes fizetés esetén egyúttal az áru kifizetését igazoló okmányként is szolgált. Az ügyfél az áruval együtt megkapja a megrendelést összegző dokumentumot, amely csak tájékoztató jellegű irat, és az /számlát. Az áru leszállítására vonatkozó kötelezettségvállalás abban az esetben is teljesítettnek tekintendő, ha azt az ügyfél a meghatározott helyen és időben nem veszi át, vagy annak átvételét elutasítja. Amennyiben az árut a vásárló nem veszi át, és az visszakerül cégünkhöz, jogunkban áll elállni az adásvételi szerződéstől, valamint jogunkban áll a vásárlótól az áru visszaszállítása kapcsán kártérítést igényelni (az eladó a Szlovák Köztársaság Polgári Törvénykönyvének 420. cikke értelmében kártérítést igényelhet), melynek összege a sikertelen kézbesítési kísérlet tényleges költségeinek, azaz az áru visszaszállítására fordított költségeknek felel meg. A küldemény ismételt kiszállítására csak kölcsönös megállapodás alapján kerülhet sor. Az eladónak jogában nem, vagy csak részben érvényesíteni kártérítéshez való jogát.
Cégünk nem felel a helytelenül megadott szállítási cím miatti késedelmes kézbesítésekért. Az ügyfél az áru feletti tulajdonjogot csak az áru szállítási helyen történő átvételekor szerzi meg. Az áru átvételekor a tulajdonjogon kívül az áru véletlenszerű elromlásával és véletlenszerű minőségromlásával kapcsolatos felelősség is az ügyfélre száll.
A küldemény átvételekor az ügyfél átvizsgálhatja a küldeményt, hogy nem sérült-e meg a csomagolás (szállítás során keletkezett mechanikai károsodás), illetve hogy az áru hibátlan állapotban van-e. A küldemény vagy az áru szemmel látható károsodása esetén az ügyfélnek jogában áll a küldemény átvételét elutasítani. Amennyiben a küldemény sérült, a vevő elutasítja az áru átvételét, a szállító céggel pedig jegyzőkönyv felvételére kerül sor.


VII. A fizetés módja, kézbesítési díj és egyéb díjak

A vételárat a vevő az alábbi módokon fizetheti meg az eladónak:

- utánvétes fizetéssel
- bankszámlára történő utalással
A fizetési lehetőségekkel kapcsolatos részletes tájékoztatást itt találja.
A vevő kihasználhatja kedvezménykuponját, ami a kuponhoz tartozó kedvezmény igénybevételére jogosítja fel őt. A kedvezménykupon csak egyszer használható. A kedvezménykupon nem váltható be készpénzre.
A feltüntetett árakhoz szállítási díjat számítjuk fel a kézbesítés módja és a szállítási cím függvényében. A szállítási díjak részletes feltételeivel kapcsolatos tájékoztatást itt találja.
Csomagolási díjat és egyéb díjakat nem számítunk fel.
Kedvezménykupon:
csak 1-szer használhatod fel;
nem válthatod készpénzre;
Az ajándékutalványt egy alkalommal tudod felhasználni a www.profishpeca.hu webáruházban történő vásárláshoz az utalvány érvényességi ideje alatt.
Az utalványon szereplő kódot vásárláskor a "Ajándékutalvány" menüpont alatti mezőben kell megadni.
Ha a megrendelés/vásárlás teljes összege:meghaladja az utalvány értékét, a vásárló csak a különbözetet fizeti, ha kevesebb, mint az utalvány értéke, a különbözet elveszik (az utalványt csak egy vásárláshoz tudod felhasználni). Egy vásárláshoz csak egy ajándékutalványt használhatsz.
Az ajándékutalvány nem váltható készpénzre.
Az ajándékutalvánnyal fizetett termék visszaküldése esetén a termék vételárát új utalvány formájában térítjük vissza.

VIII. Jótállási idő

Az általunk kínált termékek mindegyikére a törvény által előírt 24 hónapos jótállási időt biztosítunk, amely a termék vevő általi átvételekor indul.
Amennyiben az eladott terméken, annak csomagolásán vagy az ahhoz csatolt használati utasításában lejárati idő van feltüntetve, a jótállási idő az így megjelölt időpontnál nem jár le hamarabb.
A vevő kérésére az eladó köteles jótállási kötelezettségvállalását írásban is a vevő rendelkezésére bocsátani (garancialevél). Amennyiben az adott áru jellege lehetővé teszi, garancialevél helyett a vásárlási bizonylat kiadása is elegendő.
A garancialevél tartalmazza az eladó adatait (kereszt- és vezetéknév, cégnév vagy az eladó neve, székhelye vagy telephelye), a jótállás tartalmát, terjedelmét és feltételeit, a jótállási idő hosszát, valamint a jótállás érvényesítéséhez szükséges adatok listáját. Amennyiben a garancialevél nem tartalmazza az összes fenti adatot, az nem jelenti a jótállás érvénytelenségét.
A vevő számára kiadott garancialevélben vagy reklámban tett nyilatkozattal az eladó a törvény által előírt jótálláson túli jótállást is nyújthat, ennek feltételeit és terjedelmét az eladó a garancialevélben rögzíti.
A jótállás a természetes elhasználódásra nem vonatkozik.
Ingyenes ajándékokra és nyereményjátékok díjaira jótállás nem vonatkozik.
Az ingyenes garanciális javításra vonatkozó jogosultság az alábbi esetekben is megszűnik:
- az áruból vagy tartozékai közül valami hiányzik,
- az árun lévő nyilvánvaló hibákat a vevő az áru átvételekor nem jelezte,
- az áru jótállási időszaka letelt,
- szakszerűtlen és gondatlan bánásmód az áruval, az áruról való gondoskodás elmulasztása,
az áru vevő általi mechanikai megrongálása.
Nem tekinthető az áru hibájának az a változás, amely a jótállási időn belül az áru elhasználódásából, helytelen használatából vagy helytelen beavatkozásból adódott, főleg ha:
a hiba a jótállási időn belül az áru elhasználódásából, helytelen használatából vagy hiányos/helytelen gondozásából adódott, vagy ha az áru megváltozását az alapanyagok természetes változása okozta, vagy ha a hiba a vevő vagy harmadik fél általi bármilyen károkozás vagy más helytelen beavatkozás következtében keletkezett.


IX. A megrendelés törlése

Amennyiben a még feldolgozatlan megrendelését szeretné töröltetni, kérjük, mielőbb lépjen velünk kapcsolatba és adja meg a megrendelés számát. Ha már kifizette a megrendelést, pénzét 14 napon belül utaljuk vissza arra a számlára, ahonnan érkezett. Mindemellett fenntartjuk a jogot, hogy – hacsak nem állapodunk meg helyettesítő termék biztosításában – árumegrendelését töröljük, mégpedig az adott cikk elérhetetlensége miatt (kimerült készlet vagy kínálatból törölt cikk), vagy amiatt, hogy az adott árucikket minden igyekezetünk ellenére sem sikerült a meghatározott időn belül vagy árért leszállítani és/vagy az árucikk beszerzése annak értékéhez képest aránytalanul nagy erőfeszítéseket/költségeket igényelt volna tőlünk. A megrendelés törléséről haladéktalanul tájékoztatjuk Önt telefonon vagy e-mailben. Amennyiben a vételárat vagy annak egy részét már kiegyenlítette, azt egyéb megállapodás hiányában 14 napon belül visszautaljuk arra a számlára, ahonnan érkezett.
Az eladó fenntartja a jogot, hogy törölje a megrendelést, amennyiben a vevő ismételten felhasználja kedvezménykuponját.
Amennyiben a vevő a megrendelés létrehozásától számított 14 napon belül nem fizeti ki megrendelését, az eladó törli a kifizetetlen megrendelést.


X. Reklamáció

Az eladó felelősséget vállal az áru annak átadásakor meglévő hibáiért. Amennyiben javítható/felszámolható hibáról van szó, a vevő jogosan igényelheti, hogy azt térítésmentesen, időben és megfelelő módon javítsák. Az eladó köteles a hibát indokolatlan késedelem nélkül felszámolni. A vevő a hiba javítása helyett az áru, vagy ha a hiba csak az áru valamely komponensét érinti, az adott komponens kicserélését is kérheti, amennyiben ez az áru ára vagy a hiba komolysága szempontjából az eladónak nem jelent aránytalanul nagy ráfordítást. Az eladó a hiba javítása helyett minden esetben választhatja a hibás áru hibátlanra való cseréjét, amennyiben azzal a vevő számára nem okoz jelentős nehézségeket.
Amennyiben olyan hibáról van szó, amelyet nem javítható, és a hiba megakadályozza az áru rendeltetésszerű használatát, a vevőnek jogában áll az árut kicseréltetni vagy a szerződéstől elállni. Ugyanezek a jogok illetik meg a vevőt akkor is, ha javítható hibáról van szó, de a vevő a hiba többszöri javítását követő ismételt előfordulása vagy a hibák nagyobb száma miatt nem tudja az árut rendeltetésszerűen használni. Egyéb nem javítható hibák esetén a vevő megfelelő árengedményt kérhet az áru árából.
Az eladó köteles haladéktalanul, összetett esetekben a reklamáció benyújtásától számított 3 munkanapon belül, indokolt esetben pedig – főleg, ha a termék/szolgáltatás állapotának felmérése összetett technikai elbírálást igényel – a reklamáció benyújtásától számított 30 munkanapon belül meghatározni a panaszkezelés módját. A panaszkezelés módjának meghatározását követően az eladó haladéktalanul kezeli a reklamációt, indokolt esetben ez történhet később is, a reklamáció kezelése azonban nem tarthat annak benyújtásától számított 30 napnál tovább. A panaszkezelési határidő eredménytelen leteltével a fogyasztónak jogában áll elállni a szerződéstől vagy kicseréltetni az árut.
Az eladó azonnal, legkésőbb azonban a reklamáció elintézéséről szóló dokumentummal együtt visszaigazolja a vevő számára a reklamáció beérkezését.
A jótállási időbe nem számít bele a reklamáció érvényesítésétől a panaszkezelési eljárás lezárásáig (a megjavított termék átadása, írásos felszólítás a teljesítés átvételére vagy a reklamáció indokolt elutasítása) tartó időszak. Az áru új termékre való cseréje esetén a jótállási idő annak átvételekor újra indul.
A vételtől számított első 12 hónap alatt érvényesített reklamáció esetén az eladó a reklamációt csak írásos szakértői vélemény alapján utasíthatja el; a szakmai elbírálás eredményétől függetlenül a fogyasztótól nem kérhető sem a szakértői véleményre fordított költségek, sem a szakmai elbírálással kapcsolatos egyéb költségek megtérítése.
A vételtől számított 12 hónap után érvényesített és az eladó által elutasított reklamáció esetén az eladó a panaszkezelésről szóló dokumentumban köteles feltüntetni, hová küldheti el a vevő a terméket szakmai elbírálás céljával. Amennyiben a vevő a terméket szakmai elbírálásra küldi a megadott helyre, annak költségeit, valamint a szakmai elbírálással kapcsolatban célirányosan ráfordított minden egyéb költséget az eladó visel, mégpedig a szakmai elbírálás eredményére való tekintet nélkül. Amennyiben a fogyasztó szakértői véleménnyel támasztja alá az eladó hibás áruért vállalt felelősségét, a reklamációt ismét érvényesítheti. A szakmai elbírálás időszaka alatt a jótállási idő nem telik. Az eladó köteles a reklamáció ismételt érvényesítésétől számított 14 napon belül megtéríteni a fogyasztónak a szakmai elbírálás minden költségét, valamint a szakmai elbírálással kapcsolatban célirányosan ráfordított minden egyéb költségét. Az ismételten érvényesített reklamáció nem utasítható el.
A reklamáció eredményéről a vevőt közvetlenül a panaszkezelési eljárás lezárását követően e-mailben tájékoztatjuk, valamint (e-mailben vagy ajánlott postai küldeményben) a reklamációs jegyzőkönyvet (a panaszkezelésről szóló dokumentumot) is kézhez kapja. A panaszkezelésről szóló dokumentumot nem szükséges kézbesíteni, ha a fogyasztó más módon is bizonyíthatja a reklamáció benyújtásának tényét.
Reklamáció érvényesítésekor a fogyasztó egy e-mailben küldött reklamációs űrlappal tájékoztatja az eladót (a lehető leggyorsabb panaszkezelés érdekében), az árut pedig szállításra alkalmas csomagolásban, a hiba leírásával és a vásárlásról szóló okmány másolatával (esetleg a garancialevéllel, amennyiben kiadásra került) együtt elkészíti és előzetes telefonos ill. mailben megegyezett időpontban az eladó futárt küld a csomagért.
A vevő kérheti a hibás áruért való felelősségből származó jogok érvényesítésével kapcsolatos elkerülhetetlen költségek megtérítését. Amennyiben a fogyasztó elégedetlen a panaszkezelés módjával, vagy ha úgy véli, hogy az eladó megsértette jogait, jogorvoslati kérelemmel fordulhat az eladóhoz. Ha az eladó a jogorvoslati kérelemre elutasítólag válaszol, vagy annak elküldésétől számított 30 napon belül nem válaszol, a fogyasztó a Tt. fogyasztói jogviták alternatív rendezéséről, valamint egyes jogszabályok módosításáról és kiegészítéséről szóló 391/2015 sz. törvény 12. cikke értelmében alternatív vitarendezési eljárás indítását kérelmezheti.
Az alternatív vitarendezési eljárás csak olyan fogyasztók (magánszemélyek) számára áll rendelkezésre, akik a fogyasztói szerződés megkötésekor és teljesítésekor nem vállalkozói, alkalmazotti vagy szakmai minőségükben járnak el. Az alternatív vitarendezési eljárás csak a fogyasztó és az eladó közötti, távkapcsolattal megkötött fogyasztói szerződésből adódó, 20 eurót meghaladó értékű vitákra vonatkozik.
A Tt. 391/2015 sz. törvény 3. cikke szerinti alternatív vitarendezési szervezet a vitarendezés indításáért áfával együtt 5 eurós díj megfizetését kérheti Öntől. Az eljárás indítására vonatkozó javaslatot a Tt. 391/2015 sz. törvény 12. cikkében meghatározott módon vagy a https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov/formular-pre-podanie-navrhu-na-zacatie-ars.soi linkre kattintva nyújthatja be.
A fogyasztó az alternatív vitarendezési eljárás indításához a https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage weboldalon található online vitarendezési platformot is használhatja.
Az Ing. Ivan Kačinec e.v.-val mint eladóval szembeni fogyasztói jogviták alternatív rendezését végző szervezet a
Szlovák Kereskedelmi Felügyelet nagyszombati székhelyű nagyszombati kerületi felügyelősége, (Slovenská obchodná inšpekcia Inšpektorát SOI so sídlom v Trnave pre Trnavský kraj; Pekárska 23, 917 01 Trnava 1
tel.: 033/ 5512 689
e-mail: tt@soi.sk)
vagy a Szlovák Köztársaság Gazdasági Minisztériuma által vezetett, alternatív vitarendezési szervezetek listáján feltüntetett más illetékes jogi személy (a listát a http://www.mhsr.sk oldalon találja).


XI. A szerződéstől való elállás

Az ügyfél a Tt. távkapcsolattal megkötött fogyasztói vagy szolgáltatási szerződések vagy az eladó üzemegységein kívül megkötött szerződések terén érvényes fogyasztóvédelemről, valamint más törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló 102/2014. sz. módosított törvény 7. cikke értelmében az áru átvételétől számított 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a szerződéstől. Ha a fogyasztó egy rendelésen belül több árut rendel, de azok szállítása külön-külön történik, az elállási időszak akkor kezdődik, amikor a fogyasztó átveszi az utolsó darabot.
Amennyiben az adásvételi szerződés tárgyát áru leszállítása képzi, a fogyasztó még az áru kézbesítése előtt elállhat a szerződéstől. A fogyasztó szerződéstől való elállásával az összes esetleges ahhoz kapcsolódó kiegészítő szerződés is érvényét veszti.
A Polgári Törvénykönyv 517. cikk 1. bekezdése értelmében az ügyfél az elállást a szerződés tárgyának egy részére is kérheti (amennyiben a szerződés vagy kötelező érvényű megrendelés tárgyát több darab árucikk leszállítás képzi), ilyenkor csak a szerződés megfelelő része szűnik meg.
Az elállási jog érvényesítéséhez a fogyasztó a szerződéstől való írásos elállását legkésőbb az adott határidő utolsó napján vagy személyesen kézbesíti az eladó kapcsolattartási címére, vagy postára adja a kapcsolattartási adatok között feltüntetett címre. A fogyasztó az elállás napjától számított 14 napon belül köteles a felmondott szerződés tárgyát az árucikkhez tartozó összes dokumentációval, pl. a számla másolatával, a használati utasítással és az áruhoz tartozó egyéb dokumentumokkal együtt személyesen átadni vagy visszaküldeni az eladónak.
Javasoljuk az árut ajánlott és biztosított postai küldeményként visszaküldeni.
A szerződéstől való elállását a vevő írásos formában az űrlap kitöltésével fejezi ki.

Az ÁSZF előző pontja szerinti szerződéstől való elállásnak tartalmaznia kell a www.profishpeca.hu oldalon található űrlapon feltüntetett információkat, mindenekelőtt a vevő azonosítását, a megrendelés számát és dátumát, az áru pontos specifikációját és a már kifizetett pénzösszeg visszatérítésének módját (főleg a számlaszámot és/vagy a vevő postai címét).
Az árut ne küldje utánvétes fizetéssel, az ilyen küldeményeket nem vesszük át.
A webáruház üzemeltetője a Tt. 102/2014 sz. törvény 9. cikk (3) bekezdése értelmében az áruért/szolgáltatásért kifizetett pénzösszeget a szállítási díjjal és az áru megrendelésére igazolhatóan fordított költségekkel együtt a szerződéstől való elállás kézbesítésétől számított 14 napon belül visszaküldi; ezt azonban nem köteles megtenni, amíg a visszaküldendő árut számára még nem kézbesítették, illetve a fogyasztó nem tudja igazolni az áru visszaküldését. Ez nem érvényes abban az esetben, ha az eladó azt javasolta, hogy az áruért saját maga megy el a fogyasztóhoz. A szerződéstől való elálláshoz való jog érvényesítése esetén a fogyasztó az eladó által kínált legolcsóbb, standard szállítási díj költségeinek visszatérítését igényelheti.
A Tt. 102/2014 sz. törvény 7. cikk 6) bekezdése értelmében az ügyfél nem állhat el a szerződéstől, melynek tárgya:
- a fogyasztó egyedi igényei szerint készített áru, méretre szabott áru vagy egy konkrét fogyasztónak szánt áru eladása,
A fogyasztó fedezi az áru értékének bármilyen mértékű csökkenését, amely az áru funkcióinak és tulajdonságainak megállapításához szükséges mértéket meghaladó használatból adódott.


XII. Személyes adatok védelme

A személyes adatokkal, azok kezelésével és védelmével kapcsolatos további tájékozatatást és a részletes adatkezelési feltételeket az Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat  oldalon találja.


XIII. Záró rendelkezések

Az eladó és a vevő közötti megállapodások tekintetében a Szlovák Köztársaság jogszabályai az irányadók. Amennyiben az adásvételi szerződésben rögzített jogviszonynak nemzetközi vonzata is van, e jogviszony tekintetében a Szlovák Köztársaság jogszabályai az irányadók. Ez nem érinti a fogyasztó törvényekből és egyéb általános érvényű jogszabályokból fakadó jogait.
Az eladót a Tt. fogyasztók védelméről szóló 250/2007 sz. módosított törvényének rendelkezései értelmében a vevő irányában nem kötik semmilyen viselkedési kódexek.
Az eladó weboldalához fűződő tulajdonjogok, mindenekelőtt a tartalmakhoz fűződő szerzői jogok (az oldal kialakítását, a fotókat, videókat, grafikát, védjegyeket, logókat és egyéb tartalmi elemeket is beleértve) az eladó tulajdonát képzik. A weboldalak vagy azok részének másolása, módosítása vagy más egyéb felhasználása az eladó hozzájárulás nélkül tilos.
Az eladó nem vállal felelősséget a webáruházat érintő, harmadik felek által okozott beavatkozásokból vagy a webáruház nem rendeltetésszerű használatából adódó hibákért. A vevő a webáruház használata során nem alkalmazhat olyan eljárásokat, amelyek negatívan befolyásolhatják annak üzemmenetét, továbbá nem végezhet olyan tevékenységet, amely lehetővé tenné számára vagy harmadik felek számára a programokba vagy a webáruház egyéb komponenseibe való beavatkozást vagy azok jogosulatlan használatát, valamint a webáruház vagy annak részeinek/szoftvereinek olyan használatát, amely ellentétben áll azok céljával és rendeltetésével.
Az eladó az adásvételi szerződést – az ÁSZF-et is beleértve – elektronikus formában archiválja, az nyilvánosan nem hozzáférhető.
Az ÁSZF tartalmát az eladó módosíthatja és kiegészítheti. Ez nem érinti az ÁSZF módosítás előtti változatának érvényessége alatt keletkezett jogokat és kötelezettségeket.
Az eladó fogyasztóval szembeni egyes kötelezettségeit felügyelő hatóság a Szlovák Kereskedelmi Felügyelet alábbi irodája:
Szlovák Kereskedelmi Felügyelet nagyszombati székhelyű nagyszombati kerületi felügyelősége, (Slovenská obchodná inšpekcia Inšpektorát SOI so sídlom v Trnave pre Trnavský kraj; Pekárska 23, 917 01 Trnava 1
tel.: 033/ 5512 689
e-mail: tt@soi.sk)
http://www.soi.sk
http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi
A jelen ÁSZF a www.profishpeca.hu weboldalon a megrendelés elküldésének napján található változatban érvényesek. A vevő az ÁSZF-et feltétel nélkül elfogadja, ezt a megrendelés elküldésekor aktív kattintással is megerősíti. Az üzemeltető fenntartja a jogot, hogy az ÁSZF-et módosítsa vagy kiegészítse. A megrendelés megkötésére azonban a megrendelés létrehozásakor érvényes változat az irányadó.
A jelen ÁSZF 2020. december 1-én lép hatályba, és hatályon kívül helyezi annak előző változatát.


Melléklet

A szerződéstől való elállásra szolgáló űrlap

 

Adatvédelmi beállítások

Mi sütiket használunk a weboldal látogatásának javítására, teljesítményének elemzésére és a használatára vonatkozó adatok gyűjtésére. Harmadik féltől származó eszközöket és szolgáltatásokat használhatunk erre a célra, és az összegyűjtött adatokat továbbíthatjuk partnereinknek az EU-ban, az Egyesült Államokban vagy más országokban. Az "Összes süti elfogadása" gombra kattintva elfogadja ezt a feldolgozást. Az alábbiakban részletes információkat találhat, vagy módosíthatja preferenciáit.

Adatvédelmi szabalyzat

Mutasd a részleteket

Bejelentkezés